سایت عاشقانه نغمه سرا

عکس نوشته عاشقانه(۶)

del neveshte (7))

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

عکس نوشته عاشقانه(۵)

del neveshte (6)

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

عکس نوشته عاشقانه(۴)

del neveshte (4)

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

عکس نوشته عاشقانه(۳)

del neveshte (3)

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

عکس نوشته عاشقانه (۲)

del neveshte (5)

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

عکس نوشته عاشقانه (۱)

del neveshte (2)

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه, عکس نوشته دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

نچرخــ …

Naghmehsara (38)

 

هیــ دنیا…

نچرخـــ …

سرگیجهـ گرفتمــــ …

بسـ کهـ همهـ دورم زدند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

چهـ جالب…

03689784423323251873

 

آمدنت بدون سلام بود…

رفتنت بدون خداحافظ…

چهـ جالب…

نهـ سلام بلد بودیـ …

نهـ خداحافظ…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه