لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

Naghmehsara (514)

 
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

بــاران کــه میزنــد …

Naghmehsara (519)

 

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۸ دیدگاه

حالا یقین دارم …

Naghmehsara (548)

 

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۵ دیدگاه

من خوبـــــــم..!

Naghmehsara (532)

من خوبـــــــم..!

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

دلم تنگــــ میشود…

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۷ دیدگاه

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

Naghmehsara (582)

 

شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۰ دیدگاه

سبد قلبم را پر خواهم کرد …

Naghmehsara (540)

 

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

به همین سادگی …

Naghmehsara (513)

 

افسانه هارو رها کن ….

دوری و دوستی کدام است؟؟

فاصله هایند که عشق را می بلعند !

من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند !!…

به همین سادگی …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

Naghmehsara (512)

 

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻭقتی ﮐه ﻧﮕﺎﻫم …

ﻣﯿﮑﻨی ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت …

ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ ﮐه ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست …

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

تمام دنیاست …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه