نگریستن

naghmehsara.ir (3)

چرا که می دانم…

می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد …

و من در برابرشان جز …

“نگریستن” چاره ای ندارم .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶ دیدگاه

فقط برای یکبار …

naghmehsara.ir (1)

فقط برای یکبار!!!

فقط برای یــــــــ ـــــک بار هم که شده،

مرا در افسون مبهم یک دروغ شناور کن…!

سربه گوش من بگذار و آرام بگو: دوستَــــت دارم…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

اوج قصه …

naghmehsara.ir-(21)

کارم …
از یکی بود و یکی نبود گذشت،

من در اوج قصه غرق شده ام …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

غصه مرا خورد …

naghmehsara.ir-(18)

غصه مــــرا خورد…
وقتی دیدم

دست به سینه ایستادی…!

تمام راه را
برای

اغوشــــــت

دویـــــــــده بودم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

گاهی وقتی …

naghmehsara.ir-(13)

 

گـاهـی وقـتـی دلـم …

فـقـط سـنـگـیـنـی نـگـاهـت …

رو مـیـخـواد که زُل بـزنـی بـهـم …

و مـ ـن بـه روی خـودم نـیـارم . . .

انقدر دوست دارم ک بعضی وقتا یادم میره ک  دوستم ندارری !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

درد کهنه …

naghmehsara.ir-(15)

 

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:

ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ…

ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:

ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ…

ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧــــﻮ،

ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

دل است دیگر …

naghmehsara.ir-(11)

 

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ …

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ …

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

دلتنگم، دلتنگ…!

naghmehsara.ir-(14)

 

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگتر از همه دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

و حسرت ها را می شمارم

و باختن ها را،

و صدای شکستن ها را…

نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام

و کدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که این چنین دلتنگم.

دلتنگم، دلتنگ…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه