قضاوت

normal_chocolate-raspberry

از قضاوت کردن دست بکش…

تا آرامش را تجربه کنی…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

ترس

normal_0_393441001313237199_pixnaz_ir

ترس گرچه خالق نیست…

اما میتواند از هیچ: چیزی بیافریند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

قرض

normal_mute_swan-wide

ما اغلب از فرداها قرض میکنیم…

تا وام خویش را به دیروزها بپردازیم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

پیروزی

normal_Avazak_ir-Boy54

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری…

آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

سه قدرت دنیا

iphone-3g-iphone-3gs-wallpapers-2

سه قدرت هستن که به دنیا حکومت میکنند…

ترس . حرص . حماقت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

بحرانهای بزرگ

normal_3879_4

بحرانهای بزرگ هستند که…

آدم های بزرگ را میسازند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: یک دیدگاه

دروغ

normal_Avazak_ir-Boy43

کسی که به خاطر شما دروغ میگوید…

به شما نیز دروغ خواهد گفت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

اقبال

Avazak_ir-Boy95

اقبال به سراغ کسی می افتد که…

به کار عقیده دارد نه اقبال…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: یک دیدگاه