راه آسمان

normal_Avazak_ir-Love11080

در بن بست زندگی…

راه آسمان باز است..

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۶ دیدگاه

به مشکلات خود بخندید

normal_Avazak_ir-Love11075

به مشکلات خود بخندید…

تا همیشه چیزی برای خندیدن داشته باشید…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

مشکلات

normal_Avazak_ir-Boy111

مشکلات مارا متوقف نمی کنند…

بلکه به ما آموزش میدهند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

اراده قوی

normal_Avazak_ir-Love11052

یک اراده قوی بر هر سد و مانعی…

هر قدر هم قوی باشد..

حتی بر زمان نیز غلبه می کند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

نوک کوه

normal_1

گام گذاشتن بر نوک کوه وجود…

بسیار سخت تر از هر کار دیگری است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

گوشه نشینی

normal_Avazak_ir-Girl49

آیینی که آدمی را به گوشه نشینی…

وادار کند دوامی نخواهد داشت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۲۲ دیدگاه

تو بی نظیری

30

در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست..

و روی آن بنویس..

از طرف کسی که فکر میکند تو بی نظیری…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

جریان زندگی

01

جریان زندگی چیزی جز…

مبارزه میان عاطفه و عقل نیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۲ دیدگاه