کفش هایم…

کفش هایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند!

من کودکانه بیقرار دیدنت میشوم

بی آنکه فکر کنم چه کسی دلتنگ من خواهد شد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۷ دیدگاه

دوست دارم…

امشب تمام حوصله ام را

در یک کلام کوچک

از تو

خلاصه کردم

ای کاش می شد

یک بار بگویم ” دوستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم

ای کاش فقط

تنها همین یک بار

تکرار می شد!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۴ دیدگاه

درد من …

درد مرا شمعـــــــــی می فهمد …

که برای دیدن یـــــــک چیز دیگــــر ،

آتشـــــــــش زدنــــد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

بی خیال …

بی خیال است…

خیلی بی خیال…

همان کسی که…

تمام خیال من است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۶ دیدگاه

پاییز …

تنهـــــایی

نام دیگر پاییــــــــــز است

هر چه عمیق تـــــــــر

برگریزان خاطره هــــــایت بیشتـــــــــــر …!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

شاید…

شاید آرام تــر می شدم

فقــط و فقـــط…

اگر می فهمیدی ،

حرفهایم به همین راحتــــی که می خوانی

نوشته نشده اند !!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۹ دیدگاه

ای کاش..

برای تــــــو

برای چشم هایــت

برای مـــن

برای درد هایـــم

برای م ا

برای این همه تنـــهایی

ای کــــاش خدا کاری کـــند…

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

لبخندم…

یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام

برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …

آنقدر تمـــــــــیز میخندم

که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …

و من در جیب هـــایــــم

دست های خالـــی ام را فریب دهـــم

که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد …

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۶ دیدگاه