بافته …

کاش می دانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته... آن وقت به او می گفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم...

کاش می دانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته…
آن وقت به او می گفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۱ دیدگاه

حروف…

جز حروف نام تو تمام حرف ها اضافه اند ...

جز حروف نام تو
تمام حرف ها
اضافه اند …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۵ دیدگاه

بود و نبود …!!

داغونی ام از آنجا شروع شد که فهمیدم ...  از میان این همه "بود"من در آرزوی یکی ام که " نبود "

داغونی ام از آنجا شروع شد که فهمیدم …

از میان این همه “بود”من در آرزوی یکی ام که ” نبود “

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

شرم …

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم  که وقتی سراغت را می گیرند ...  شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت...

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم

که وقتی سراغت را می گیرند …

شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۴ دیدگاه

چشم های تو …

چشمهای تــو ، یک مرضِ مسری دارند هربار نگاه می کنم ... تب می کند ، وجودم ...

چشمهای تــو ، یک مرضِ مسری دارند
هربار نگاه می کنم …
تب می کند ، وجودم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

نا بینا…

توی دنیا  دوتا نا بینا میشناسم  یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی  یکی من که کسی جز تو ندیدم

توی دنیا

دوتا نا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی

یکی من که کسی جز تو ندیدم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

برای تو …

باختی در کار نیست برای تو قلبم را ریسک می کنم یا می برم.... یا می میرم....باختی در کار نیست
برای تو
قلبم را ریسک می کنم
یا می برم….
یا می میرم….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه
12