بحرانهای بزرگ

normal_3879_4

بحرانهای بزرگ هستند که…

آدم های بزرگ را میسازند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: یک دیدگاه

دروغ

normal_Avazak_ir-Boy43

کسی که به خاطر شما دروغ میگوید…

به شما نیز دروغ خواهد گفت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

انگور سیاه

normal_Valentines_Day_Love_Heart_Net_Drops_5217

اگه انگور سیاه بودی ازت شرابی میساختم…

که تا آخر عمر مست تو باشم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

آنقدر عزیزی

Photo-Skin_ir-Autumn39

آنقدر عزیزی که برگ های درختان…

برای بوسیدن رد پایت..

لحظه شماری میکنند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

یاد سهراب بخیر

normal_tiger_swallowtail_butterfly_purple_coneflower-wide

یاد سهراب بخیر…

آنکه تا لحظه خاموشی گفت..

تو مرا یاد کنی یا نکنی..

من به یادت هستم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

سهم من …

 

Naghmehsara.ir (34)

گر سهم من..

از این همه ستاره..

فقط سوسوی غریبی است …

غمی نیست…

همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه

غم تو …

Naghmehsara.ir (31)

آری… چه بی رحمانه..

آمده است که بماند…
برای
همیشه…
غم تو…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

دردی یا درمان؟…

Naghmehsara.ir (30)

دل آرام را بی تاب می کنی …
دل بی تاب را آرام …
آخرش نگفتی تو دردی یا درمان ؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه