دروغ است…

Naghmehsara.ir (22)

به هرکسی که می رسی ، می گوید :
آدم فقط یکبار عاشق می شود ..
دروغ است …
تو باور نکن …
مثلاً خود من ، هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

دستانت…

Naghmehsara.ir (21)

فرقی ندارد..
سقفی بالای سرم باشد یا نه..
وقتی چهار دیواری دستانت مال من است . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

چشم و دلم سیر نیست..

Naghmehsara.ir (20)

چشم و دلم سیر نیست..
تو با..
نگاهت..
بوسه هایت..
سیرش کن…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

مهربانی…

Naghmehsara.ir (25)

مهربانی زبانی است که …
برای کور دیدنی…
برای کر شنیدنی …
و برای لال گفتنی است …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

دیدی دلم شکست…

Naghmehsara.ir (24)

دیدی دلم شکست..

دیدی که این بلور درخشان عمر من..

بازیچه بود..

دیدی چه بی صدا..

دل پر آرزوی من..

از دست کودکی که ندانست قدر آن..

افتاد زمین…

دیدی دلم شکست….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

می رقصم !!

Naghmehsara.ir (23)

زخمی در پهلویـم است..

روزگار نمک ـ ـ می پاشــد..

و مـن به خــود می پیچـــــم..

و همه فــــکر می کنند می رقـــصم..

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

همه را آتش بزن…

Naghmehsara.ir (19)

همه را آتش بزن..

دلم را با همه تعلقاتش..

بسوزان!..

شاید نسیم خاکسترش را به تو برساند،..

شاید بتواند به تو بگوید آن چه را که می خواستم و نشد!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

کدام پل …

Naghmehsara.ir (18)

کدام پل در کجای دنیا شکسته است…

که هیچ کس به خانه اش نمی رسد!؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه