به فریادم برس

normal_1473_b

تا تو را دیدم دل را ندادم به کس…

حال که عاشقم کردی به فریادم برس…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

نداشتن تو

normal_1251_d

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد…

نمیدانم نداشتنت سخت تر است..

یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

قول

normal_1151_l

من تو را…

به قلبم قول داده ام..

نگذار بدقول شوم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

عزیز دل من

normal_1487_w

یوسف در چاه افتاد…

و تو در قلب من..

او عزیز مصر شد..

و تو عزیز دل من…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

ابراز عشق

normal_Avazak_ir-Love11170

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست…

پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید..

چرا که شاید فردا هرگز نیاید…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

شکست

Avazak_ir-Love11174

شکست بخشی از زندگیست…

اگر شکست نخورید نمی آموزید..

و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

مثبت باشید

Avazak_ir-Love11172

مثبت باشید مهم نیست چه کسی شما را آزرده…

یا خرد کرده است ..

مهم این است چه کسی همیشه همراه و باعث لبخند شما بوده است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

خدایا

Avazak_ir-Autumn14

خدایا…

من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم..

که تو در عرش کبریائی خود نداری!

من چون توئی را دارم و تو چون خود نداری…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۶ دیدگاه