میتــــوانم فــراموشــت کنـــم …

Naghmehsara (509)

 

میتــــوانم فــراموشــت کنـــم …

فــقط با خــود سـخت می جنـــگم …

کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

این روزهــــــــــــــا …

Naghmehsara (511)

 

این روزهــــــــــــــا …

حس می کنم جایی را تنگ کرده ام !

جایـــــی در قلــــــــب تــــو برای آمدن دیـــــــگری …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

به انتظار آمدن تو …

Naghmehsara (503)

 

یادت باشد …

من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر …

به انتظار آمدن تو …

خط های سفید جاده را می شمارم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

سرت را …

417143249

 

سرت را …

تکیه به دیوار نــده عمرم …

به غیرت …

شانه هایم برمی خورد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶ دیدگاه

زند گی یعنی همین …

Naghmehsara (507)

 

من باشم و تو …

کنار دریا …

صدای موج ها …

گرمی آغوشت …

زند گی یعنی همین …

آرامش … عشق … امنیت …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد …

Naghmehsara (527)

 

حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد …

دلخوری هـــــــایمـــــــان …

دلـــــــتنگی هـــــــایمـــــــان …

و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن …

تنها به من بگو …

با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد …

کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

برای من …

Naghmehsara (505)

 

شاید برای تو فراوان باشند …

کسانی که اندازه ی من دوستت دارند …

اما برای من …

کم که نه هیچ!

وجود ندارد کسی که اندازه ی (تو) …

دوستش داشته باشم.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

اعتصاب کردم …

Naghmehsara (58)

 
اعتصاب کردم …

آب , غذا و البته حرف را …

نگران نباش …

اعتصاب نکردم …

دلتنگی , تنهایی و البته سیگار را .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶ دیدگاه