سبد قلبم را پر خواهم کرد …

Naghmehsara (540)

 

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

به همین سادگی …

Naghmehsara (513)

 

افسانه هارو رها کن ….

دوری و دوستی کدام است؟؟

فاصله هایند که عشق را می بلعند !

من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند !!…

به همین سادگی …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

Naghmehsara (512)

 

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻭقتی ﮐه ﻧﮕﺎﻫم …

ﻣﯿﮑﻨی ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت …

ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ ﮐه ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست …

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

تمام دنیاست …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

مات شدم …

Naghmehsara (508)

 

مات شدم …

از رفتنت !

هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود …

این وسط فقط یک دل بود …

که دیگر نیست!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه

حرف های زیادی داری …

Naghmehsara (506)

 

حرف های زیادی داری …

سکوت علامت چیست ..

نمی دانم علامت رضایت است ..

یا همان جواب ابلهان خاموشی است …

معنی جدیدی به سکوت داده ای …

سکوتت را می فهمم …

یعنی انتظار …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

این منم که دوستت دارم …

Naghmehsara (504)

 

خسته ام …

از تـــــو نوشتن …

کمی از خود می نویسم …

این منم که دوستت دارم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه
12