شکایت

محکوم عشق

همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند…

که چیز های غیر ممکن خواسته اند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: Comments Off

ارسال دیدگاه امکان پذیر نمی باشد.