مهربانی…

Naghmehsara.ir (25)

مهربانی زبانی است که …
برای کور دیدنی…
برای کر شنیدنی …
و برای لال گفتنی است …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید