قرض

normal_mute_swan-wide

ما اغلب از فرداها قرض میکنیم…

تا وام خویش را به دیروزها بپردازیم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید