کار های تکراری

errt

کارهای تکراری ما…

نشانه ی شخصیت ماست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید