تو …

Photo-Skin_ir-Love420

دل درد گرفته ام ان قدر که فنجـــــــــــــــــــان های قهــــــــــــــــــــــــــــوه را سر کشیده ام
امـــــــــــــا…
تو تــــــــــــــه هیچکدام نبودی…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

يک دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید