خاطره …

normal_عکس عاشقانه 66

از بعضی ادمها خاطره میماند
از بعضی های دیگر هیچ

خاطره ساختن لیاقت میخواهد.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

يک دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید