خـــدایـا . . . !

Naghmehsara (39)

 

خـــدایـا . . . !

گـاهــی تــو را بــزرگــ می بـیـنـم و گاهـی کــوچـکــ ،

ایــن تــو نـیستی کـه بــزرگ می شــوی و کـوچـک . . .

ایــن مـنـم کـه گاهـی نــزدیـکــ مـی شـــوم و گاه دور . . . !!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

التماس …

normal_2726_2

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ….

از دلـتـنـگـی ام …

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …

خـوابـت را بـبـیـنـم …

مـیـفـهـمـی ؟!!

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ موضوع: مناجات دیدگاه ها: یک دیدگاه

خدایا…

Naghmehsara10

 

خدایا…

کاش اعتراف کنی

… جهنمی در کار نیست…

برای ما همین روزهای برزخی زمینی کافیست.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

خداوندا

normal_coast_sky_planet-other

خدایا بر لبم لبخند اگر باشد…

اندرون سینه اندوهی فراوان است..

خوب می دانی، که این لبخندهای تلخ…

به کامم هیچ شیرینی نمی بخشد..

خداوندا تو آگاهی ز پندارم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

خدا رو شکر

normal_galaxy_touch_hd-wide

سلام خدای خوبم…

دوستت دارم خدای مهربونم..

خدا را شکر که خدا را داریم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ موضوع: مناجات دیدگاه ها: یک دیدگاه

خدایا

normal_Avazak_ir-Space3

من آمدم که خدایا به من صفا بد هی…

کمی بر این دل تاریک من ضیا بد هی…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ موضوع: مناجات دیدگاه ها: یک دیدگاه

خدایا

normal_Avazak_ir-Beauty10

خدایا…

میدانم خالی از تقصیر نیستم..

اما میخواهم از اینکه در هر حال دوستم داری حمد تو را بگویم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

خداوندا

normal_Avazak_ir-Beauty11

خداوندا !به تو محتاجم…

هر روز..

هر لحظه..

هر ثانیه که نفس میکشم محتاج تو هستم ..

من بی تو ناتوانم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۴ دیدگاه
123