نشان دادن پیروزی

normal_1 (9)~53

نشان دادن پیروزی آسان است…

ولی قبول کردن شکست آسان نیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

زمین خوردن

jkld

زمین خوردن با یک سنگ آسان است…

ولی بلند شدن مشکل است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: یک دیدگاه

کار های تکراری

errt

کارهای تکراری ما…

نشانه ی شخصیت ماست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

زیبارویان

fsdf

زیبارویان با ادب و منش نیکو…

فرشته و پریزاد میکردند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

ادب خویش

normal_155981_492635560781399_1400839989_n

ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار…

با وجود آنکه مورد ریشخند باشی…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

دیروز

normal_Avazak_ir-Love11420

آنچه را تا دیروز گناه میخواندیم…

امروز بیان شخصیت و احساسات خود مینامیم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

بی احساس ترین

normal_Avazak_ir-Light289

بی احساس ترین آدم های امروز…

با احساس ترین آدم های دیروزند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

در شگفتم

59a37bbedc7819401ad9291da34b86ee

در شگفتم از مردمی که خود…

زیر شلاق ظلم زندگی می کنند..

و بر حسینی میگریند که آزاد زیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه