وسعت دنیا

Avazak_ir-Love11200

وسعت دنیای هر کس…

به اندازه ی وسعت اندیشه اوست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

قدرت واقعی

Avazak_ir-Boy170

هرگز متوجه قدرت واقعی نخواهید شد…

تا زمانی که کسی به شما ضربه ای بزرگ بزند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

رویای شما

normal_Avazak_ir-Boy50

رویای شما تاریخ انقضا ندارد…

نفس عمیقی بکشید و دوباره تلاش کنید…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

پشیمانی

ax-golha-08

اگر میخواهید بدترین نوع …

پشیمانی عمرتان را تجربه کنید..

وقتی عصبانی هستید صحبت کنید…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

پنجره

normal_Avazak_ir-Boy113

پنجره شناخت آدمیان …

بازبینی زندگی نیاکان است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

شکایت

محکوم عشق

همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند…

که چیز های غیر ممکن خواسته اند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: دیدگاه‌ها خاموش

آخرین کلید

normal_Avazak_ir-Beauty108

مایوس مباش…

زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در دست داری..

قفل را بگشاید…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

وعده

Avazak_ir-Boy123

مرد بزرگ دیر وعده میدهد…

ولی زود انجام میدهد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۱۴ دیدگاه