گلایه ای نیست…

از نبودنت گلایه ای نیست
تو  مقصر نبودی ..
من عاشق نیستم  …

وگرنه هزار و یک راه بود برای پابند کردنت …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵۳ دیدگاه

هیس…

هیس…
حواس تنهایی ام را
با خاطرات
باتو بودن
پرت کرده ام…
بگو کسی حرفی نزند…
بگذار
لحظه ای آرام بگیرم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۰ دیدگاه

زلزله…

دیـــروز ، همیـــن حوالـــی

زلـــزله ای آمــد…

حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!!

بـی خـبـر از اینـ ـکـه ” مــن”

بـه ایـن لـرزیـدنـهـا

سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ…

بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــ

و تـرکــــهای عمــیــق قــلــبــمـــ…

امـّـا هنـوز ” خـــوبــم !!! “

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

عجله کن…

همه ی عمرم را جمع می کنم
و برای دیدن تو
آماده می شوم
عجله کن
فرصت فکر کردن نیست
با همین یک نگاه

باید عاشق شویم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

یکی بود … یکی نبود…

یکی بود …

یکی نبود …

بدجوری هم نبود…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

برای پروانه شدن پیله ی دستان تو کافیست…

من را محکم تر در آغوش بگیر…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۱۴ دیدگاه

دلتنگی…

من ماندم و ۱۶ جلد

لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش

مترادف “دلتنگی” نمیشود…

کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!

درد دارد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۵ دیدگاه

عشق یکطرفه…

هر روز…

 

این عشق یکطرفه را طی میکنم…

 

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار…

 

نترس…!

 

جریمه اش با من!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۰ دیدگاه