آنسوی…

از آنسوی تنهایی
از آنسوی بغض
از آنسوی باران
کسی صدایم میکند؛
تو بگو
…بروم یا بمانم؟!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۱۳۱ دیدگاه

پروانه ها…

گاهی پروانه ها هم
اشتباه عاشق میشوند
بجای شمع
گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند …/!/

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۴۸ دیدگاه

آتش…

میگویی هر چه بوی تو را میدهد آتش زنم …
ترسم جانم آتش گیرد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۲۳ دیدگاه

قیمت تنهایی…

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم

حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۶۱ دیدگاه

انسانیت…

شاید اگر

انسانیت

هم مارک دار بود

خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۳۳ دیدگاه

جنگ تن به تن…

درگیر جنگ تن به تنم با تنی که نیست…

دارم شکست میخورم از دشمنی که نیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه, زندگی دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

دلتنگت شده ام…

آدم خوب قصه های من!!

دلتنگت شده ام، حجمش را میخواهی؟؟؟

خدا را تصور کن…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴۱ دیدگاه

الهی…

الهی…

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی

در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی

پشت دیوار نشستم چو گدا بر سر راهی

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که به غیر از این خانه مرا نیست.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ موضوع: مناجات دیدگاه ها: ۷۲ دیدگاه