موج

hs

موج اگر میدانست ساحل دستش را نمیگیرد…

هرگز برای رسیدن به آن نفس نفس نمیزد…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

خداحافظی

kl4

تنها یک خداحافظی بی دلیل…

تمام سلام هایم را شکست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

خوبم

557 (2)

بیشترین دروغی که در این دنیا گفته ام…

این کلمه است….خوبم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

کار های تکراری

errt

کارهای تکراری ما…

نشانه ی شخصیت ماست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

زیبارویان

fsdf

زیبارویان با ادب و منش نیکو…

فرشته و پریزاد میکردند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

سه چیز تو زندگی

y

سه چیز تو زندگی ممکن نیست از بین بره…

صلح ودوستی..

امیدواری..

صداقت…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: زندگی دیدگاه ها: یک دیدگاه

دستیابی به یک دوست

t

به دست آوردن ۱۰۰۰ دوست تو یه سال…

ممکن نیست..

اما دستیابی به یک دوست برای ۱۰۰۰ سال..

امکان پذیر است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

زندگی شیرین

334886_HPorbRyB

گذشته هایی که حالمان را گرفته است…

آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم..

و حال هم حالمان را به هم میزند…

چه زندگی شیرینی !!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ موضوع: زندگی دیدگاه ها: ۶ دیدگاه