گاهی سخت می شود …

SAMSUNG CSC

 

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و نمی داند
دوستش داری و نمی خواهد
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

باز باید …

نغه سرا (12)

 

باید بازیگر شوم ،
آرامش را بازی کنم …
باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …
باز باید مواظب اشک هایم باشم …
باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

تو مقصری …

نغه سرا (11)

 

تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم !

من را به من نبودن محکوم نکن !

من همانم که درگیر عشقش بودی !

یادت نمی آید ؟!

من همانم !

حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

عینک دودی…

نغه سرا (10)

 

گفتنــــــد:

عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را

بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییستــــــ
عیـــــنکــــ را برداشــــتمـ
وحـشتــــ کردمـــ از

هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها

عیـــــــــنکمــ را بدهیــــــد

میــــــــــــــخواهمــ به دنــــــــــــیای

یکـــــــرنـــــگمــ پناه بـــــــــــرمــ

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۲ دیدگاه

بو می کشم..

نغه سرا (8)

 

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

” هــــیس…

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!”

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

خرابم …

نغه سرا (6)

 

خرابم …

خراب …

به اندازه همان قاضی که متهم اعدامی اش رفیقش بود.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۷ دیدگاه

رفتگر …

نغه سرا (5)

رویاهایم را میگذارم پشت در …

بیچاره رفتگر …

چه بار سنگینی دارد امشب.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

نذر …

نغه سرا (9)

 

نذر کرده ام صد دور تسبیح …

اهدنا الصراط المستقیم …

شاید وقتی مرا می بینی دیگر راهت را کج نکنی …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه