پشتـــــ این چشمـــ ها …

naghmehsara.ir03

 

پشتـــــ این چشمـــ ها …
ابرها درگــــیرند …
و منـــــ …
کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ …
در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

شعرهایم …

naghmehsara.ir02

 

شعرهایم را میخوانی…

و میگویی روان پریش شده ام !

پیچیده است … قبول …

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم …

تو ساده تر نگاه کن …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

سکوت میکنم … !

naghmehsara.ir04

 

سکـــوت میکنم …

بگذار حرفــــــ ها آنقدر یکدیگر را بزننــــــد!!!

تا بمیرنــــــد !!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶ دیدگاه

هیچکس …

naghmehsara.ir01

 

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر
من تمام خواستن را وجب کردم
هیچکس…
هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه