واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

Naghmehsara (550)

 

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت…

وچشمــــانم طـــوفــــانی؛

چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد…

وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

میتــــرسم…

Naghmehsara (566)

 

میتــــرسم…

میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،

و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!

چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،

ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

تمــــام تــــردیـــد مـــن…

Naghmehsara (547)

 

تمــــام تــــردیـــد مـــن…

از آهنـــگ هــای نـا بلــد تـــوســــت…

کمـــی دوســـت داشتـــن را تمــــریـــن کـــن!!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

مـــات شــدم از رفـتنت …

Naghmehsara (552)

 

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

علت بی خوابی ام..

Naghmehsara (571)

 

علت بی خوابی ام..

را..

چگونه..

بگویم..

وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

نادیده

naghmehsara_ir0ghویرانه ای میشوم…

هنگامی که نادیده میگیری،

نگاه های التماسم را.

 

آرزو

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

چه زخم هایی بردلم خورد؛

Naghmehsara (570)

 

چه زخم هایی بردلم خورد؛

تا یــــاد گرفـــتم…

که هیــچ نـــــوازشی،

بـــــــــی درد نیست . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

Naghmehsara (546)

 

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

من مشق گریهــ هایم هنـــوز مانـده…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶ دیدگاه
12