اگــر بـــرگــردی….

Naghmehsara (591)

نـــــذرکــــردم سفـــره ای پهـــن کنــم…

از حـــرف های ناگفتــه دلـــم…

اگــر بـــرگــردی….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۷ دیدگاه

می بینی خدا…..؟؟؟

Naghmehsara (559)

می بینی خدا…..؟؟؟

داشتیم بازی میکردیم….

اون رفت چشم گذاشت …

من رفتم قایم شدم…

ولی اون به جای من یکی دیگه را پیدا کرد و …..

من برای همیشه گم شدم…..

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

دلــ ـــــم کــه میگیرد…

Naghmehsara (708)

دلــ ـــــم کــه میگیرد…

به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم

از همــ ــان وعده های خوبــی که:

سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان

تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

قامتم خم شده…

Naghmehsara (605)

قامتم خم شده…

دلــ ــــم گرفته …

حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند…

خودت میدانی …

من به این نبودنت عادت ندارم.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

فراموشـــــی….

Naghmehsara (562)

یک ساعت که آفتاب بتابد…

خاطــره آن همه شبهای بــــارانی از یاد میرود….

این است حکایت آدم هــا….

فراموشـــــی….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

دلم هوایت را میکند …

Naghmehsara (575)

این که چقدر از آن روز ها گذشته …

یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم…

یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم…

اصلا مهم نیست …

باز باران که ببارد ،

هروقت که میخواهد باشد ،

دلم هوایت را میکند …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

بی وفا !!

Naghmehsara (573)

بی وفا !!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی…

بـرای دلـتـنـگـی دارم…

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

انســان بــودن یعنــی این کــه…

Naghmehsara (579)

انســان بــودن یعنــی این کــه…

وقتـــی بــا کســی مشتــاقــانه کوهــی را بالا رفتـــی…

امـــا…

رو قلــه حــس کــردی ازش بــی نـــیاز شــدی…

یــادت نــره کــه اون پاییـــن چقـــدر بهـــش نیـــاز داشتـــی.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه
12