دل است دیگر …

naghmehsara.ir-(11)

 

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ …

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ …

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

دلتنگم، دلتنگ…!

naghmehsara.ir-(14)

 

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگتر از همه دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

و حسرت ها را می شمارم

و باختن ها را،

و صدای شکستن ها را…

نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام

و کدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که این چنین دلتنگم.

دلتنگم، دلتنگ…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه

حقیقت این است …

naghmehsara.ir-(8)

خورشید بتابد یا نتابد،

ماه باشد یا نباشد،

شب و روز من یکی شده

، فرقی ندارد برایم ،

همه چیز برایم رویا شده

، عشق تو برایم آرزو شده ،

به رویا و آرزو کاری ندارم ،

حقیقت این است که دوستت دارم!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

قلبم …

naghmehsara.ir-(16)

من تمام نشانه های حیات را دارم

اما قلبــم…

مثل ِ حوض کوچکی که ماهی اش را

گربه برده است . . .

ایستــــاده…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

زخم ها …

naghmehsara.ir-(20)

زخــــم ها بهـانه انـد !
مــــن …
خــودم درد می کنـــم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

خوابم نمی آید …

naghmehsara.ir-(19)

 

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …

فـقــط مـــی خـــوابـــــم

کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه