عشق مدرن من …

normal_Love28

به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…

 

 

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

يک دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید