سایت عاشقانه نغمه سرا

مات شدم …

Naghmehsara (508)

 

مات شدم …

از رفتنت !

هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود …

این وسط فقط یک دل بود …

که دیگر نیست!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه

حرف های زیادی داری …

Naghmehsara (506)

 

حرف های زیادی داری …

سکوت علامت چیست ..

نمی دانم علامت رضایت است ..

یا همان جواب ابلهان خاموشی است …

معنی جدیدی به سکوت داده ای …

سکوتت را می فهمم …

یعنی انتظار …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

این منم که دوستت دارم …

Naghmehsara (504)

 

خسته ام …

از تـــــو نوشتن …

کمی از خود می نویسم …

این منم که دوستت دارم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۱ دیدگاه

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

Naghmehsara (574)

 

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای من …

همه یک روزند …

شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۶ دیدگاه

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

Naghmehsara (541)

 

کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو !

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

تـــو دور میــشوی …

Naghmehsara (536)

 

تـــو دور میــشوی …

مــن در همیــن دور می مــانم …

پشیمـــان که شـــدی …

بــرنگــرد !

لاشـــه ی یـک دل که دیــدن نــدارد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

به جـــای ساعت …

Naghmehsara (545)

 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

ورق ورق کن …

Naghmehsara (500)

 

ورق ورق کن …

“خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را …

شـاید غبـارش …

“احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه