سایت عاشقانه نغمه سرا

بهانه …

عکس عاشقانه جدید 24

هوای حوصله ام پر است
از ذرات آلوده ی غم

نسیم با تو بودن می خواهم

خسته می شوم از دلتنگی ها
و شاید چشمانم ببارد

دلم خواب می خواهد به بهانه ی آغوش تو…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

حوا …

عکس عاشقانه 54

آدم” باش ، “هوا”یم را داشته باش …
مگذار در این “هوا”ی بی کسی “………………………………………. “آدم” دگر شوم

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

تو …

normal_Avazak_ir-Girl49

هـمیـــنـــ  کهـــ  تــــــــــو  میدانـــیـــ دوسـتتـــــ دارمـــ کافیستـــ ….

بگـــــذار خفـــهـــ کنـــــد خـــــودشــــ را دنیـــــــــــا…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

سخت گیر …

normal_Avazak_ir-Girl49

همه می گویند “سخت گیر”م!

راست می گویند

همین است که انقدر “سخت”

به تو “گیر” داده ام . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

عکس تو …

normal_Avazak_ir-Girl49

در سرم تویی

در چشمم تویی

در قلبم تو

من ، عکس دسته جمعی توام . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

دلتنگ …

normal_Avazak_ir-Girl49

نمى دانم چه رابطه ایست ؟

بین نبودنت با رنگ ها

دلتنگ تو که میشوم

زندگى ام سیاه مى شود !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

خط خطی عاشقانه …

normal_2726_2

 
هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما…
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

حوصله …

normal_2726_2

 

حوصله ام برفی ست!
با یک عالمه قندیل دلتنگی,
از گوشه های دلم آویزان!
آهای!
کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه