سایت عاشقانه نغمه سرا

شنیده ام …

naghmehsara.ir (36)

 

شنیده‌ ام دنیا خیلی کوچک است….

شنیده ام دل ها خیلی بزرگند….

شنیده ام دل شکستن هنر نیست ، دل شکن خواب ندارد….

تنها این را نشنیده ام : این شبها چه حالی داری؟ شب ها چگونه؟ چگونه و با چه خیالی سر بر بالین میگذاری؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: افزودن دیدگاه

داغون …

naghmehsara.ir (20)

 

الکی امید وارش نکن …

الکی دلخوشش نکن …

الکی بهش نگو رسیدی زنگ بزن …

الکی اسمشو صدا نکن که طرف بگه جونم …

الکی هی نگو عشق من، زندگی من اون داره حرفاتو باور میکنه لعنتی …

وقتی میری داغون میشه ،داغون میفهمی ؟؟؟؟؟؟ داغون …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

گاهی وقتی …

naghmehsara.ir (21)

 

گاهی وقت ها..!!

یادت میره که…

لیوان چاییت روبه روت…

داره یخ میزنه…

یادت میره که…

بین اشک ریختنات…

پلک بزنی…!

یادت میره که…

شبها برای خوابیدن…

باید چشاتو ببندی…!

یادت میره که…

نباید انقدر اه بکشی…!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

اینم میگذره …

naghmehsara.ir (23)

 

بسلامتی اون لحظه ای که از همه دنیادلت گرفته…

نه کسی رو داری باهاش دردودل کنی…

نه دلت میخواد کسیو ناراحت کنی…

سکوت میکنی وتو دلت میگی: باشه اینم میگذره.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

خــــــــــدایا

naghmehsara.ir (26)

 

خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را…

بنده ای کہ تو خنده هاش گفت: خـــــــــــــــدایا شـــــــــــکرت !!

و تو گریه هاش گفت: خــــــــدا بــــــــــزرگه !!

و وقتی ادمات دلشو شکستن گفت: مــــــــــنم خدایی دارم.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

بیــن خــودمـان باشــد …

naghmehsara.ir (29)

 

برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …

تایید و تشویقــَـم کردند ..

که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم …

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است …

اما بیــن خــودمـان باشــد …

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــی

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

بگو حلالم کند …

naghmehsara.ir (12)

 

من از تو هیچ نمی خوآهم …

فقط . . .

فقط به کـسی که عاشقانه دوسـتـت دارد بگو حلالم کند اگـر هنـوز شـب ها با یاد تو می خوابم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

چه خوب میشه …

naghmehsara.ir (13)

 

چه خوب میشه روزی که بیای منو در آغوش بگیری …

بخوام گله کنم بگی هیس …

دیگه هیچی نگو …

بگی همه کابوس ها تموم شد از حالا من و تو تا ابد با همیم تا ابد ..

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه