سایت عاشقانه نغمه سرا

قامتم خم شده…

Naghmehsara (605)

قامتم خم شده…

دلــ ــــم گرفته …

حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند…

خودت میدانی …

من به این نبودنت عادت ندارم.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

فراموشـــــی….

Naghmehsara (562)

یک ساعت که آفتاب بتابد…

خاطــره آن همه شبهای بــــارانی از یاد میرود….

این است حکایت آدم هــا….

فراموشـــــی….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

دلم هوایت را میکند …

Naghmehsara (575)

این که چقدر از آن روز ها گذشته …

یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم…

یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم…

اصلا مهم نیست …

باز باران که ببارد ،

هروقت که میخواهد باشد ،

دلم هوایت را میکند …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

بی وفا !!

Naghmehsara (573)

بی وفا !!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی…

بـرای دلـتـنـگـی دارم…

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

انســان بــودن یعنــی این کــه…

Naghmehsara (579)

انســان بــودن یعنــی این کــه…

وقتـــی بــا کســی مشتــاقــانه کوهــی را بالا رفتـــی…

امـــا…

رو قلــه حــس کــردی ازش بــی نـــیاز شــدی…

یــادت نــره کــه اون پاییـــن چقـــدر بهـــش نیـــاز داشتـــی.

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

Naghmehsara (602)

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت…

وچشمــــانم طـــوفــــانی؛

چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد…

وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

سکوت و صبوریم را

Naghmehsara (557)

 

سکوت و صبوریم را

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار !

دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

بی وفا !!

Naghmehsara (556)

 

بی وفا !!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی

بـرای دلـتـنـگـی دارم

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه