نفس…

نفس ،

شاید دلیلی باشد

برای زندگی ،

اما بی شک

” تـــــو “

بهانه ی آنی

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

” تو ” …

از تــــو چه پنهان ،

گاهی آنقدر خواستنی می شوی

که شروع می کنم

به شمارش تــک تــک  ثانیه ها

برای یک بار دیگر رسیدن ،

به تـــــــــــو …

 

 

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

انقلاب زندگی من…

تو هم شده ای انقلاب زندگی من….

 

حالا هر آنچه در زندگی من است تاریخ دار شده…

 

قبل از ” تــو ” …. بعد از ” تـــو ” ….

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه